Ziyaretçi Politikası

Hastanız bizim misafirimizdir. Hastanızın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, malzeme, giysi gibi) hatırını sormak, psikolojik destek vermek, doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Hasta ziyareti usulüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar. Hastanızın tedavisi açısından, ziyaretiniz sırasında aşağıda belirtilen kurallara uymanız önem taşımaktadır;

 • Ziyaret saatlerimiz, her gün 13.00-14.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasındadır, bu saatlerin dışında ziyarete gelmemenizi önemle rica ederiz,
 • Hastanızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar etmeyiniz,
 • Ziyaret öncesi ve sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayınız veya el antiseptiği kullanınız,
 • Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanınız, hatta mecbur kalmadıkça kullanmayınız,
 • Yataklara oturmayınız, diğer hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız,
 • Dışarıdan yiyecek, içecek ve çiçek getirmeyiniz. Polen alerjisi ve solunum enfeksiyonlarına neden olan çiçekleri oda spreyleri, hastalarımızın sağlığını ve diyetini bozan yiyecekleri, içecekleri, klinikte hasta ve çalışan motivasyonunu bozan gürültülü cihazları hastaneye getirmek kesinlikle yasaktır,
 • Ziyaretçilerin hastane içinde tütün ürünleri ve alkollü içecekler kullanmaları kesinlikle yasaktır. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
 • Ziyarete gelirken 12 yaş altı çocukları, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanları ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanları, herhangi bir kronik hastalığı olanları, enfeksiyon almaya yatkın kişileri beraberinizde getirmeyiniz,
 • Temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmesi ve hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olması nedeniyle hasta ziyaretlerine çok sayıda kişi ile gelmeyiniz,
 • Hasta odalarında bulunan tuvalet, duş, havlu, bardak gibi hastaya ait alanların/eşyaları çok mecbur kalmadıkça kullanmayınız,
 • Tedavi ve muayene işlemleri sırasında odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen gösteriniz,
 • Hastanızın tedavisine asla müdahale etmeyiniz,
 • Ziyaret süreniz içerisinde görevli hastane personelinin uyarılarını dikkate alınız ve ziyaret sürenizi kısa tutunuz.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınınız, gereksiz ve meraklı sorular sormayınız,
 • Ziyaretçilerin yanlarında getirmiş oldukları her türlü eşya gerek görülmesi durumunda hasta ve çalışan güvenliği gerekçesiyle aranabilir uygun görülmeyen eşyaların servislere çıkarılmasına izin verilmez.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin ziyaretinizi sonlandırınız,
 • Hasta ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verilebilmesi için hastanemiz ve personelimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi “dilek -öneri-şikâyet” kutularına bırakabilirsiniz,
 • Palyatif Servisinde yatan hastalar ve bulaşıcı hastalığı bulunan hastalar, özellikli hasta gruplarıdır. Bu nedenle bu hasta gruplarını hastanın doktorunun öngördüğü kurallar çerçevesinde ziyaret ediniz. Hastanızın doktoru ziyareti uygun görmemişse ısrar etmeyiniz,
 • Hastanızın doktoru ziyaret yasağı veya kısıtlaması uygun görmüş ise hastanız hakkında bilgiyi sağlık personelinden veya hekiminden alabilirsiniz,
 • Ziyaretçi Politikamızda belirtilen kararlara riayet ettiğiniz için teşekkür ederiz.