T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Çelikhan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Çelikhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/09/2019

Abubekir YAMAN
Hasta Hakları Birim Sorumlusu


tel.png 

 0 (416) 451 21 01   Dahili: 140 

 fax.png

 0 (416) 451 27 77

Bakanlığımızın, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Hasta Hakları şöyle ifade edilmiştir:

Hasta Hakları, Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve Türkiye Cumhuriyeti anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. 

Çalışma Saatleri


Hafta içi mesai saatleri dahilinde 08:00-16:00 saatleri arasıdır. 

Uygulama Alanı

Hasta İletişim Birimi, hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacı ile, kurulmuştur. 

28994 sayılı 8 Mayıs 2014 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Hasta Hakları Birimi, Hasta İletişim Birimine dönüştürülmüştür. Birimde, Hasta İletişim Birim Sorumlusu ve Birim Memuru görev yapmaktadır. Ayrıca hasta hakları ihlallerine ilişkin birime ulaşan başvuruları inceleyen ve sonuçlandıran ve hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yapan 5 üyeli İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurulu mevcuttur. Kurul, kararlarını, gizli oylama ve oy çokluğu ile alır. 


Neden Hasta İletişim Birimi?

Sizlere sunduğumuz hizmet kalitesini yükseltmek, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet almanızı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunu yaparken de siz değerli hasta ve yakınlarının görüşleri bizler için en önemli kriterdir. Hastanemizde verilen hizmetlerin değerlendirilerek hasta memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan ve polikliniklerimize tetkik ve tedavi için gelen hastalarımıza yıl boyunca Hasta Memnuniyeti Anketleri yapılmaktadır. Hastane istatistikçisi tarafından yapılan analizlerin sonuçları hastane yönetimi tarafından iyileştirme amaçlı değerlendirilmektedir

Hasta Hakkı ihlalinde nerelere başvurabilirsiniz?

 

  • İnternet üzerinden www.saglik.gov.tr adresine,
  • Alo 184 SABİM hattına,
  • Hastanemizdeki Hasta İletişim Birimi'ne,
  • Hastane girişlerinde bulunan Görüş ve Öneriler kutularındaki formları doldurarak,
  • 0 (416) 451 21 01 hattımıza ileterek,
  • ve BİMER'e başvurabilirsiniz.


Hasta Hakları Birimi'nin Görevleri

 

  • Sağlık çalışanlarını 'Hasta Hakları' konusunda bilinçlendirmek.
  • Hasta ve yakınlarının başvurularını almak.
  • Hasta ve yakınlarını 'Hasta Hakları' konusunda bilinçlendirmek.